Muzikaal jaarverslag 2017

Beschermheer:  Burgemeester van Gennep

 Dhr. P.J.H.M. De Koning

 

Muzikaal jaarverslag 2017

 1. Inleiding

Het nieuwe repetitieschema voor 2017 had voor menig zanger van ons ensemble wat verrassingen in petto, dat weet ik zeker. Afgaande op dat schema zou 2017 een bijzonder muzikaal jaar worden. We gaan namelijk héél ander werk instuderen dan we gewend zijn. ‘Het Vocaal’ waagt zich op glad ijs met diverse musicals (Memory’s, I could have danced all night. Mac the knife), en een wereldberoemde topper van Freddy Mercury namelijk ‘Bohemian Rhapsody’’. Ik was heel benieuwd! Verder stonden weer een aantal sessies stemontwikkeling met Bernadette Ritzen  op het programma en wordt Karel van Haren ingeschakeld als ‘stroomversneller’. We mogen volgens het schema rekenen op zeven optredens: twee voor de vakantie en maximaal vijf erna. Overigens: op 1 april krijgen we al weer een nieuw repetitieschema voor onze kiezen! Ook krijgt ieder lid persoonlijk een SOA van Bernadette. Nou, dit was niet wat velen er na de eerste schrik van vreesden: dit betrof namelijk een Stem Ontwikkel Advies.  

Jullie verslaggever worstelde  met de cruciale vraag, wat precies als ‘een optreden’ mag tellen. Moet elk zingen van enkele liederen voor een willekeurig extern gehoor als een optreden worden aangemerkt?  Een sluitend antwoord op die vraag heeft uw reporter niet paraat. Daarom is hij ruimhartig te werk gegaan om niet het verwijt naar zijn hoofd geslingerd te krijgen van een verslag als een gatenkaas. Uitgaande van zo’n benadering telt hij 17 optredens (inclusief twee treurige afscheidsdiensten voor helaas overleden ex-leden).[1] Ruim het dubbele van de planning dus.  

 1. Dodenherdenking (1)

Op donderdag 4 mei zingen we om half acht ’s avonds enkele liederen (drie coupletten van het Genneps volkslied plus twee van onze nationale hymne, het Wilhelmus) op de drukbezochte, jaarlijkse dodenherdenking bij de Barmhartige Samaritaan. Dat gaat gesmeerd, ook omdat het volk en masse meezingt. Daarna is er weer gewoon repetitie. Ernst wil er dit jaar kennelijk wéér het beste van proberen te maken. Zulke aspiraties sieren hem.

 1. Vlaamse reis van ‘Het Vocaal’ (2, 3 en 4)

Op vrijdagmorgen  7 april 2017 vertrekken  31 mannen van ‘het bekendste mannenkoor van Gennep’  zonder uw verslaggever voor een jubelreis van drie dagen naar Antwerpen, Gent, Brugge en Kalmthout (België).  Er staan geen officiële optredens gepland, omdat de reiscommissie in eerste instantie had ingezet op een vijfdaagse tour naar Italië. Dat vond menig thuis verwende zanger te gortig, zodat snel een alternatief moest worden gezocht. Ondanks talloos pogen kon geen enkel officieel optreden in België worden geregeld, zodat er weinig te verhapstukken valt voor een muzikaal jaarverslag. Toch moesten ook een aantal specifieke partituren in de koffer mee en is er gezongen. Vanaf de ‘heen –en- weer-boot’’ over de Leie in Gent heeft ‘het Vocaal’ een (grote?) meute op de wal toegezongen. Wat weet ik niet. Of dat een succes was? Ook is onder de overkapping voor een hypermodern Gents gebouw een kleine proeve van onze zangkunst ten gehore gebracht, maar daar was niet heel veel gehoor bij. Een oogluikend toegestaan maar hooglijk gewaardeerd optreden vond plaats in de Sint-Baafskathedraal uit de 14de eeuw . We zongen er, vanaf partituren: Zum Eingang, Seigneur en O Sacrum Convivium. Voorts schijnt op andere plekken ook enkele keren ons lijflied ‘Sunset Poem’ te zijn gekweeld vooral  ten eigen nutte en tot eigen vermaak, veronderstel ik. Of de serenade- het fraai vertolkte en toepasselijke Der Lindenbaum-  gebracht aan de rondleidster in het Arboretum ook mag meetellen? Dus hou ik het maar op drie optredens extra, die heeft ons koor buiten mij om toch maar mooi in de wacht weten te slepen.  Over  inhoud en kwaliteit ervan zeg ik vanwege mijn fysieke afstandelijkheid maar nikske nie …

 1. Zaterdag 8 juli: korendag (5)

In het kader van de viering van 400 jaar stadhuis/500 jaar Reformatie heeft Summmertime een korendag op touw gezet. Alle koren uit Gennep doen daaraan  mee, zodat het een drukte van belang is op de Markt en het Jan Lindersplein. ‘Ons Vocaal’ treedt om 14.45 op in een grote podiumtent, die is opgezet in de groene gracht op het Jan Lindersplein. We zingen de volgende liederen:  Ik zou wel eens willen weten,  Het Dorp, Meckie Messer, Memory, Oh, I got plenty o’ nuttin’, I could have danced all night, You’ll never walk alone en tot slot ons lijflied ‘Sunset Poem’.

De piano met Oksana erachter doet zo zijn best, dat onze zang in die klankwaterval lijkt te verdrinken. Toch geniet het talrijke gehoor van onze zang, zo te merken.  In de namiddag vullen alle koren tezamen ook de Markt vanaf 17.05 uur met noten. Die eenstemmige noten betreffen: Het Dorp, Exodus-song, Mijn Brabant (met Gennepse tekst) en het Genneps Volkslied.

 1. Miniconcert op de Markt (6)

Met de ronkende oproep; ‘’Zin in een gezellig avondje zingen met een drankje op de Markt in sfeervol hartje Gennep? Kom dan op donderdag 13 juli rond 20.30 uur naar de Markt en strijk neer op het terras van Hotel De Kroon. Bestel een drankje en geniet met volle teugen van een mini-concert van het ‘Genneps Vocaal Ensemble’ ofwel ’Het Vocaal’.  Behalve vele lieftallige eega’s van onze zangers plus artistiek leider komt gelukkig ook ander volk op de Markt af. We zingen in blauwe spijkerbroek en wit overhemd bekende Nederlandse liedjes plus wereldberoemde songs uit musicals.  Concreet meldt ons programma de volgende werken: ‘My Lord, what a morning’, ‘Ik zou wel eens willen weten’, ‘Opzij opzij opzij’, ‘Het Dorp’, ‘Meckie Messer’, ‘Memory’, ‘Oh, I got plenty o’ nuttin’’ , ‘I could have danced all night’, ‘You’ll never walk alone’ en ‘Sunset Poem’.

Niet alles gaat even goed (zo valt ‘Opzij’ enigszins in het water), maar het publiek geniet toch. En na zo’n half uurtje Vocaalse zang vervolgen we de avond met nat en samenzang. Teksten worden ter plekke uitgedeeld en veelal ook door niet-leden van ‘het Vocaal’ mee gezongen, gebruld of gelald.

 1. Mannenkoorfestival van de KNZV-Limburg (7)

O p zaterdag 14 oktober om 11.00 reist het Vocaal met dierbare aanhang per Munckhofbus naar het tweedaagse Mannenkoorfestival 2017 van de KNZV-Limburg in  de geboortestad van onze dirigent. Een deskundige jury (Hub Pittie en Ludo Claessen) zal daar de prestaties van ons koor en 14 andere mannenkoren beoordelen. Daarnaast zijn er drie workshops: pop- of lichte muziek (Béni Csilllag), byzantijns (Grigori Sarolea) en podiumpresentatie (Marijke de Wit), waarvoor zich 14 Vocalisten hebben aangemeld. Uiteindelijk buiten slechts 12 Vocalisten die gratis bijscholingskansen uit.

Klokslag 15.55 uur (kan dat wel?) worden we door onze trouwe Louis van het zonnige buitenterras naar de kleine zaal gedwongen om  in te zingen. Daarna vat Louis brutaal het woord over de routing naar het podium, de volgorde van opkomst en de opstelling. Bij de uitvoering van die simpele oekazes blijkt menigeen toch weer een corrigerend woord nodig te hebben!  ‘’Hier moet je staan!!’’ Toch loopt de opkomst (achterste rij bas, 2e tenor, 1e tenor, bariton en dan dezelfde volgorde voor de voorste rij) enigszins in de soep. Volgens mij morsten vooral de tweede tenoren  troep in die soep. 

Na wat geschuif en een versterkte kromming op gezag van Ernst staan we paraat. De mappen gaan open  en we slingeren ‘O Sacrum’ de zaal in. Lukt prima. Bij ‘Abendlied’ komt minstens één inzet niet op het beoogde tijdstip (ik verklap niet van wie). De ‘Avondstaer’ schittert naar mijn idee prachtig. Maar bij het ‘Messer’ van Meckie gaat het door de componist beoogde ritme (taaa-tat-taaa) bij menig Vocalist de mist in, alhoewel Ernst daar vooraf tot vervelens toe voor  gewaarschuwd heeft.  Bij de ‘Dierbare Broeders’ uit Frankijk mankeert niet zoveel: dat brengen we aardig voor het voetlicht. Eindelijk beginnen we aan de machtige klapper ”Bohemian Rhapsody’’, bewerkt voor ons koor door Ernst zelf. Oksana martelt de toetsen van de piano alsof het een heftige SM-sessie betreft.

Dan zetten we prima in en is de teerling wat onze laatste bijdrage betreft geworpen. Tussendoor vergeet Ernst  een belangrijke inzet aan te geven, zodat de bassen een kwieke inhaalmanoeuvre (‘Max Verstappen’ waardig!) ten beste moeten geven. En meer naar het eind toe stoot minstens één bas –uiteraard vanuit de achterste rij- een totaal verkeerde noot uit. Een woest priemende blik van Ernst richting de schuldige(n) trekt de valse onverlaat of onverlaten weer  in het gareel, maar dan is het al over en uit. En als Oksana uit geranseld is en de eerste tenoren nog een zachte wind hebben gelaten valt ons een heftig, luid en langdurig applaus ten deel. Maar ik sluit niet uit, dat dat dankbare applaus vooral voor de razend knappe toetsenbehandeling van Oksana gold. Zij deed het geweldig.

Dat overdonderende applaus na afloop stamt uit een voor hooguit nog 30% gevulde zaal. De dagvoorzitter voegt daar nog enkele zalvende woorden aan toe, voordat we afgaan via de trap. Bij de uitgang krijgen mijn collega’s diverse kwalificaties vanuit het publiek naar het hoofd geslingerd zoals:  ”Geweldig gedaan’’, ‘’Prachtig gezongen’’, ‘’Jullie steken met kop en schouder boven de anderen uit’’ en  ‘’Jullie koor is werkelijk een klasse apart’’.  Het wat vlakke juryrapport bevestigt die loftuitingen geenszins. Het juryrapport heeft het vooral gemunt op onze (mannelijke) potentie(s)!

 1. Afscheid Wim van den Dungen (8)

Zaterdag 9 september zingen we vanaf 10.30 uur de afscheidsdienst van Wim van den Dungen in de parochiekerk van Milsbeek. Wim hoorde tot voor kort bij de oudste leden van onze club en was ook een van de weinige met een officieel erelidmaatschap achter zijn naam. We starten de dienst met het intredelied: My Lord, what a morning en zingen verder de mis van Perosi, Sunset Poem, O sacrum convivium, Seigneur plus Die Wahre Liebe. Ten uitgeleide van de baar zingen we de Cantique de Jean Racine en Tollite Hostias  Zoals het hoort bij het afscheid van zo’n waardevolle zanger en aardige vent zongen we naar mijn gevoel  alle Milsbeekse sterren van  de hemel.

                                                                                                                                

 1. Openbare repetitie GVE + Vrouwenensemble (9)

Op donderdag 21 september geven het Genneps Vocaal Ensemble (GVE) onder leiding van Ernst Lamers en het Vrouwenensemble onder leiding van Bernadette Ritzen  een openbare repetitie in de Protestantse kerk aan de Markt in hartje Gennep.  Dit als  generale repetitie voor 24 september.  ‘Het Vocaal’ brengt  als muzikale primeurs een door Ernst Lamers geschreven arrangement van Bohemian Rhapsody (Freddy Mercury) en het zesstemmige Abendlied (Joseph Rheinberger) ten  gehore. Daarnaast staat werken van Ludovico Viadana (O sacrum convivium), Kurt Weil (Meckie Messer, maar dat gaat een beetje de mist in), Andrew Lloyd Webber (Memory) , Bernard Diamant (Ons genaecket die Avondstaer) en Francis Poulenc (O mes très chères frères) op het programma.

Het Vrouwenensemble, een ad-hoc koor van leerlingen van Bernadette Ritzen,  zingt  romantische stukken van Rachmaninov , Vaughan Williams en Quilter plus Psalm 23 van Schubert. Beide koren brengen tot slot samen ‘Ein Feste Burg ist unser Gott’ van Bach ten gehore.  Aan het concert werken daarnaast  ook Oksana Baljva (piano/orgel) en Riet Vissers (pianodocente) mee. De wonderwel toch goed gevulde kerk lijkt achteraf content. De hoop dat zo’n optreden nieuwe aspirant-leden oplevert is een week later al weer vervlogen. Slechts één man heeft na afloop één halve repetitie aangehoord en is nadien niet meer terug gezien. 

 1. Concert in Protestantse Kerk (10)

Op zondag 24 september geven we vanaf 14.00 uur een witgejast concert weg in een nagenoeg volle Protestantse kerk. Dat concert behelst hetzelfde programma als de openbare repetitie hiervoor vermeld. Ook dit concert voerden we naar mijn idee prima uit. Een waardige bijdrage aan alle activiteiten in het kader van de viering van de 500 jaar oude protestantse gemeente in Gennep.

 1. Vocaalse dag met de dames (11)

Op 30 september vieren we met zijn  allen plus onze eega’s een Vocaalse dag. We zijn dan van  14.00 tot 21.00 uur ludiek en etend onder de pannen in Pica Mare. De dag is prima georganiseerd door onze baritons.  We worden daartoe verdeeld in een aantal willekeurig samengestelde groepen als collectief aan het werk gezet met o.a. boogschieten, darten, blind lopen, quizzen enz. Maar we zingen ook ons bekende lijflied plus een inmiddels bij onze partners ook wel bekende ode richting al die levenspartners. Dus geldt die zang ook als ‘optreden’, omdat onze eega’s en partners moeilijk als intern bij ons mannenkoor zijn aan te merken. Het eten was overigens gezellig en lekker, al is dat niet van belang voor dit muzikale jaarverslag. Daarom wil ik vanaf  deze plek onze baritoni toch een bos welverdiende pauwenveren in hun  …… steken: bravo!   

 1. Heilige Mis Oeffelt (12)

Op zondag 29 oktober zingen we een heilige mis in de parochiekerk van Oeffelt. We beginnen met O sacrum convivium van Lodovico da Viadana, zingen de ons welbekende mis van Don Lorenzo Perosi, het zes-stemmige Abendlied van Josef Rheinberger. Ons genaecket van Bernhard Diamant. Pater Noster van Franz Liszt, O mes très chère frères en Seigneur van Francis Poulenc plus Die Ehre Gottes aus der Natur van Ludwig van Beethoven. Volgens mij hebben we dat allemaal prima gezongen, zodat de organist van Oeffelt heel blij moet zijn geweest. .

 1. Afscheid Bert Schaake (13)

Het trieste afscheid van de overleden Bert Schaake vindt op zaterdag 25 november plaats in de Protestantse Kerk te Groesbeek. Iedereen is er met zijn witte jasje om 10.15 uur om in te zingen. Onze eigen Oksana opent de dienst met Sonate opus 27 no 2 (Mondschein) deel  1 van Ludwig van Beethoven. Wij zingen de Deutsche Messe van Schubert plus:  Memory (Andrew Lloyd Webber), Die Ehre Gottes aus der Natur (Ludwig van Beethoven), O mes très chères frères (Francis Poulenc), Sunset Poem (Dylan Thomas/A. Troyte), Die wahre Liebe (Leos Janacek), Cantique de Jean Racine (Gabriel Fauré) en Gezang 416 uit het Liedboek. Oksana sluit imponerend  op het orgel af met ‘Bist du bei mir, BWV 508’’ van Bach. Misschien wel  een van onze beste optredens van 2017!

 1. Kerstconcert (14)

Op vrijdag 15 december om 20.00 uur verzorgen de gemengde zangvereniging St. Caecilia uit Ottersum en ons mannenkoor een sfeervol kerstconcert in de kapel van Roepaen. Onder de  bezielende leiding van respectievelijk Peter Broekmans en Ernst Lamers brengen beide koren bekende en vooral minder bekende, maar wel verrassend mooie kerstliederen ten gehore. De begeleiding op piano lag in handen van Alex van der Zanden. De gemengde zangvereniging St. Caecilia zong voor de pauze een negental kerst- dan wel kerstachtig aandoende liederen, waaronder ‘In Dulce Jubilo’, ‘White Christmas’ en ‘When a child is born’ ons  welbekend in de oren klonken. Verder bracht dat koor: Allegria en el mundo, What sweeter music, Magnum nomen Domini, The first Noell, Pavane for a silent night en Winter Dreams.

Wij zingen daarna ‘Puer natus est’ van Kees de Wijs, ‘Ons genaecket die avondstaer’ van Bernhard Diamant, ‘In the bleak midwinter’ van Gustav Holst (later toegevoegd), ‘L’adieu des bergers’ van Hector Berlioz, ‘Maria Wiegenlied’ van Max Reger, ‘Once in Royal Davids city’ van Ton Kropivsek, ‘Du Friedefürst’ van Johann Sebastian Bach, ‘Gaudete’ uit: Piae Cantiones en tot slot samen met St. Ceacila ‘Tollite hostias’ van Camille Saint-Saens en ‘Les Cloches du Hameau’ van Céline Dion. Bij die klokken mocht ook ons gehoor zich laten gelden door ‘tralala’ mee te zingen. Dat deden ze massaal.

Gezien de tegenvallende kaartverkoop vooraf via onze leden en ’t Geveltje stonden we toch verbaasd van de massale belangstelling:  de kapel was tegen onze bescheiden verwachting in zeker voor 95% gevuld.  De zaal was afgemeten aan het applaus achteraf best tevreden, al ging er in elk geval bij Gaudete in mijn oren althans toch weer het een en ander mis, verdulleme.

 

 1. Optreden in Cosmas & Damianus-kerk te Groesbeek (15)

Op zondag 17 december treden we op in Groesbeek, Inzingen om 19.00 uur in een soort café, dat vorig jaar nog een ruwbouw was. Het programma zou (bijna) hetzelfde zijn als dat van ons deel van het kerstconcert op Roepaen. Op het laatste moment had onze muzikaal directeur nog een liedje geschrapt en ik dacht dat dat Gaudete was, maar zeker weet ik dat niet meer. Ons geweldig goed en ingetogen gezongen ‘Stille Nacht’  in het Duits viel een coolvet en klaterend applaus ten deel. Zelf had ik daarbij het gevoel, alsof ik ging hemelen zo mooi klonk dat. Ook op de rest van ons optreden was weinig aan te merken. Maar jammer genoeg was ons publiek  niet meer zo talrijk. Ik vermoed, dat dat vooral te maken had met de vele optredens voor ons: urenlang allerlei koren aanhoren is misschien wat veel gevraagd, zeker voor Groesbekenaren of heten  die nu ‘Bergendallers’?

 

 1. Kaarsjesavond op donderdag 21-12-2017 (16)

Vanaf 19.00 uur staan zes koren op de toegangswegen naar de Markt te trappelen . Noodgedwongen houden ze zich maar bezig met spontaan inzingen. Om 19.30 uur is het opstellen geblazen en staan alle koren klaar om achter de blaasmuziek op te rukken richting stadhuis. Tijdens die opmars van de zes koren van allerlei kanten zingen we ‘Komt allen tezamen’ ( Protestantse tekst) om in samenzang te vervolgen met  ‘Stille Nacht’ (in het Nederlands),  ‘Mary’s boychild’, ‘Nu syt wellecome’, ‘Dreaming of a white Christmas’, ‘Es ist ein Ros entsprungen’, ‘Jingle bells’,  ‘Ere zij God’ en tot slot ’We wish you a merry Christmas’. Omdat harmonie en fanfare halsstarrig telkens minstens enkele noten of zelfs hele maten achterop liepen klonk alles niet erg harmonieus, de afstemming tussen de zang en de instrumentale noten van de blazers enz. liet  veel te wensen over. Dat was jammer …  Omdat we na afloop meteen weer gingen  repeteren liepen alle dorstige Vocalisten tot overmaat van ramp de gratis glühwein of warme chocomel mis, wat gecompenseerd werd met een postuum door Bert aangeboden gratis drankje in de Regenboog.

 1. Optreden in eredienst Protestantse Kerk (17)

Ons laatste optreden van 2017 vindt plaats op de avond voor de kerstnacht (24 december)  in onze eigen Protestantse Kerk . Net nadat de klokken gestopt zijn  zetten we ‘Stille nacht’ (Duitse versie), waarna de dienst start met stemmig orgelspel . We zingen samen met de gemeente ‘Nu sijt wellecome’ (NL 476: 1-2)  en brengen daarna ‘Puer natus est’ van K. de Wijs en ‘Ons genaecket die avondstaer’ van B. Diamant ten gehore.  Dan komt er in samenzang  ‘Hoor de engelen zingen’ (Lied 481, 1-2-3) en zingen wij weer na het Onze vader ‘Mariä Wiegelied’ van Max Reger plus ‘Du Friedefürst Herr Jesu  Christ’ van J.S.Bach. Dan volgt samenzang (Lied 483, 1 en 3) en ‘Stille nacht’ (protestantse versie in het Nederlands). Ons koor besluit met het machtig klinkende ‘Tollite Hostias’ van Camille Saint Saëns.  We hebben alles prima gezongen, denk ik zo. Slechts één opmerkelijk feit wil uw verslaggever nog kwijt: enkele soms weinig subtiel te werk gaande bassen hebben hier de euvele moed getoond om een prominent lid van de kerkenraad tot tweemaal toe zo maar van haar waardige plaats te jagen, schande!

 1. Tot slot

We traden in 2017 maar liefst 17 keer op, waaronder twee begrafenissen.  Ter vergelijking: in 2016 was dat hooguit zeven tot negen keer, waaronder drie begrafenissen. Nog langer geleden namelijk in 2007 haalden we 15 optredens, waaronder drie begrafenissen,  en in 2006 12 optredens, waarvan vijf begrafenissen. Qua aantal optredens kan 2017 veilig als een topjaar onze annalen in gaan. Ons zwaaimenneke heeft slechts één  slag merkbaar gemist (zie paragraaf 6, vierde alinea)! En is ons koor, ondanks haar vergrijzing, misschien toch wat minder sterfelijk aan het worden? Verder staan in dit verslag geen foto’s, die leiden maar af van de vele, veelzeggende volzinnen.

Tot slot: uw rapporteur heeft niet aan elk optreden een kwaliteitsoordeel gehangen. In zijn geheugen  is –afgezien van zijn absenties- niet altijd vastgelegd, wat minder goed of fout ging. Het lukt hem bijgevolg niet meer om na verloop van soms wel acht maanden op alle slakken zout te leggen, al zou hij dat met sadistisch genoegen hebben willen doen. Al dat zout zou ook te veel afbreuk doen aan dit muzikaal gezien productieve en prachtige jaar. Verder is efficiëntie-winst geboekt. Voorheen brachten we menig nieuw ingestudeerd werk slechts één keer officieel voor het voetlicht. In 2017 daarentegen gingen we er vaker mee de boer op. Onze efficiëntie neemt dus toe. Da’s pure winst. Zo trekken we immers meer rendement uit ons intern en intens repeteren.        

Gennep, 27 januari 2018

Jullie Koorknaapje

 

[1] Om een eventuele discussie over de toepassing van de definitie van ‘een optreden’ tijdens de eerstkomende jaarvergadering  te faciliteren zijn alle zogenaamde optredens van een volgnummer tussen haakjes voorzien.