Francis Poulenc petites prières

Quatre petites prières de Saint François D'Assise (1948)
Francis Poulenc (1899-1963) - Saint Francois d’Assise (1182-  1226)

 II

Tout puissant, très saint, très haut et souverain Dieu
souverain bien, bien universel, bien total
toi qui seul es bon
puissions-nous te rendre toute louange, toute gloire, toute reconnaissance,
tout honneur, toute bénédiction
puissions-nous rapporter toujours à toi tous les biens.
Amen.

II
Almachtige, allerheiligste, hoogverheven en opperste Heer

groots, alomtegenwoordig, totaal opperwezen
gij die alleen maar goed zijt
sta ons toe U alle lof, alle glorie, alle erkenning,
alle eer en alle zegen te betuigen
en sta ons toe alle heil en geluk aan U toe te schrijven.
Amen.

III

Seigneur, je vous en prie,
que la force brûlante et douce
de votre amour absorbe mon âme
et la retire de tout ce qui est sous le ciel,
afin que je meure par amour de votre amour,
puisque vous avez daigné mourir par amour
de mon amour.

III

Heer. Ik smeek U,
dat de zachte en brandende kracht
van uw liefde mijn ziel verzwelge
en haar verwijdert van al het aardse,
Opdat ik sterve uit liefde voor uw liefde,
omdat U zich immers verwaardigd hebt te sterven uit liefde
voor mijn liefde.

 

IV
O mes très chers frères et mes enfants
bénis pour toute l'éternité,
écoutez-moi, écoutez la voix de votre Père:
Nous avons promis de grandes choses,
on nous en a promis de plus grandes;
gardons les unes et soupirons après les autres;
le plaisir est court, la peine éternelle.
La souffrance et légère, la gloire infinie.
Beaucoup sont appelés,
peu sont élus tous recevront
ce qu'ils auront mérité.
Ainsi soit-il.

IV
Oh, mijn zeer beminde broeders, mijne kinderen
gezegend voor de eeuwigheid
hoort mij aan, luistert naar de stem van uw vader:
wij hebben grote beloften gedaan,
men heeft er ons nog grotere gedaan;
Laat ons de eerste(n) behouden en smachten naar de andere(n);
Genoegen is van korte duur, (de) smart duurt eeuwig
(Het) lijden valt licht, (de) glorie is oneindig.
Velen zijn geroepen,
weinigen uitverkoren en allen zullen krijgen
wat hen toekomt.
Zo zij het  (= Amen).

Vertaling: Frans Smeets, Vroenhoven België. 1999

 Noot van de vertaler: U herinnert zich ongetwijfeld dat St. Franciscus met de vogels “sprak”. De schrijver dezes bedient zich dan ook van een ietwat naïef Frans, soms. Om dat in de vertaling tot uiting te laten komen is "een ander paar mouwen" (schoon Belgicisme). St. Franciscus leefde in de volle Middeleeuwen, tijd, waarin het geloof en het Godsbeeld een totaal andere dimensie vertoonde dan dat van nu. Een kinderlijk geloof, uitgedrukt in woorden en constructies die nu een ‘hoe is het mogelijk’ indruk maken. Toch slaagt St. Franciscus erin om de Heer uitgebreid te prijzen en lof toe te zwaaien en de mens (in die tijd) de stuipen op ‘t lijf te jagen. De laatste 5 versregels geven dat aan.

Tot slot: Denk eraan, er bestaat een van oorsprong Italiaans aforisme dat luidt: Traduttore, traditore - traducteur, traître  - vertaler, verrader!

RN januari 2021

Ledenportaal