Uit elkaar

Uit elkaar

Ze hoort hier bij mij

of ik daar bij haar

Wij leefden echt vrij

52 jaar met elkaar.

Zoönotisch gescheiden

Zij in een tehuis

Nu zijn wij beiden

Nergens meer thuis

Contact is verboden

Slechts via een raam

Zie ik haar noden

Voelt zij het nog aan

Haar stem is zwak

Haar zinnen geklutst

Ze doolt als een wrak

Zij oogt zo gebutst

Wil naast haar staan

In deze tierende tijd

Samen voelen waaraan

‘t ons beiden zo lijdt.

MK, 31-3-2020

Ledenportaal