Marius Schouten

Marius SchoutenMarius Schouten (1942) was dirigent van het Genneps Vocaal Ensemble van 1997 tot medio 2007. Na de middelbare school studeerde hij viool en muziektheorie aan de Heerlense muziekschool. Na het staatsexamen theorie vervolgde hij zijn vioolstudie aan de Hochschule für Musik te Aken. Inmiddels maakte hij deel uit van het orkest van de toenmalige Zuid-Nederlandse Opera te Maastricht. Nadien was hij van 1965 tot 1984 als violist verbonden aan Het Brabants Orkest. Bijna tien jaren dirigeerde hij het Drents Symfonie Orkest. Hij leidt momenteel, naast het Genneps Vocaal Ensemble, ook het Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor en het gemengd koor Zang en Vriendschap in Oisterwijk.

Limburgse zanglust en Genneps streven naar meer!
Een woord van de dirigent van het Genneps Vocaal Ensemble, de heer Marius Schouten, bij het 40 jarige jubileum in 2001.

Geboren in het zuiden ben ik sinds drie jaar werkzaam in het bijna uiterste noorden van onze provincie Limburg? Geografisch liggen daar wat kilometers tussen, wat betreft ‘zanglust’ is er nauwelijks verschil. Hoe komt het toch dat die Limburgse mannenstemmen zich - in positieve zin - vaak onderscheiden van de stemmen in de rest van ons land.
Die bronzen klank kan toch niet te maken hebben met het inmiddels overwegend gekapte bronsgroen eikenhout? En meer van hetgeen in het Limburgs volkslied beschreven wordt, is nagenoeg verdwenen. Want wie hoort nog ooit het nachtegaaltje zingen in voornoemd eikenhout? En zou die hoorn des herders nog werkelijk schallen langs der beekjes boord?

Wel schallen vrijwel dagelijks honderden mannenstemmen van noord tot zuid. Geen enkel gewest van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond kent zo’n groot aantal koren als Limburg. En schallen dat doen ze! Etymologisch klopt het helemaal: schal is klank of galm.
Doch niet slechts dat! Er wordt oprecht muziek gemaakt waarbij het hoofddoel zeker niet effectbejag is. Integendeel, het streven is een gevarieerd repertoire, getrouw naar voorschriften en bedoelingen van diverse componisten, zo goed mogelijk te realiseren. Dat geldt zeker ook voor het jubilerende Genneps Vocaal Ensemble waarvan ik het genoegen heb dirigent te zijn. Regelmatig begeef ik mij langs de brede stroom der Maas richting Gennep. En gráág, zo mag u van mij weten. Er gebeurt daar wat! In het besef dat stilstand achteruitgang zou betekenen, wordt er zodanig gewerkt dat ook in de toekomst de steeds meer verwende en kritische luisteraar het GVE zal weten te waarderen. Ik feliciteer graag ‘het Vocaal’ met zijn 40 jarig bestaan en mijzelf met ‘het Vocaal’.


 Bron: Genneps Vocaal Ensemble, 40 jaar de juiste toon.

Ledenportaal