De zeven GVE dirigenten

PartutuurafbeeldingDe eerste dirigent van het Vocaal was Theo Coops. Een man met een bijzondere muzikale kennis. Het eerste repertoire bestond o.a. uit Oud Nederlandse liedjes als ‘Merck toch hoe sterck’ en ‘Die voghelkens vrolijk rhuyten’. Het eerste concours van het Vocaal vond plaats in Cuijk en de jonge zangers wonnen dat zelfs. Theo Coops werd in 1963 echter overgeplaatst - ook hij was onderwijzer - en werd opgevolgd door Jo Jansen die de weinig flatteuze bijnaam Peuk droeg. Overigens was Jo Jansen ook docent aan de Mulo. In die tijd werd er nog altijd staande gerepeteerd. Dat was namelijk beter voor de stem en het volume en het verhoogde de concentratie.

Na Jo Jansen die in 1968 vertrok, werd Theo Lamée uit Boxmeer eventjes dirigent. (Het repetitielokaal was toen tijdelijk in de BLO school aan de Burg. Woltersstraat, omdat De Kroon geen uitbater had). Theo Lamée was eveneens dirigent van het Boxmeers Vocaal Ensemble. Hij stelde erg hoge eisen aan de Gennepse zangers.

Theo Lamée werd opgevolgd door Leo Pappenheim uit Arnhem. De heer Pappenheim was voorwaar geen amateur. Integendeel. Leo Pappenheim genoot bekendheid in muzikaal Nederland en was onder meer dirigent geweest bij het Gelders Orkest. Hij was toen in de zeventig en inmiddels met pensioen maar wilde het Vocaal wel dirigeren. Hij kwam altijd met de bus uit Arnhem en na de repetitie bracht één van de zangers hem dan terug naar de bushalte. Aan concoursen had hij een broertje dood. Als de jury beneden zijn niveau was, ging Pappenheim niet op concours en hij vond de jury altijd beneden zijn niveau. Leo Pappenheim arrangeerde voor het Genneps Vocaal Ensemble het “Genneps Volkslied”, dat in 1898 getoonzet werd door de Gennepse componist Jan

(J.P.J). Wierts op tekst van A.H. Hilgers, hoofd van de lagere school in Gennep. In 1972 wordt Leo Pappenheim opgevolgd door Jos Ardts.
Jos Ardts zou vijfentwintig (!) jaar dirigent blijven van het GVE. Toen hij begon was hij nog net niet afgestudeerd aan het conservatorium van Maastricht. Als jonge 'blaag' nam hij de directie over van de fameuze Pappenheim en moest hij een aantal oudere 'wijzen' dirigeren, hetgeen voorwaar geen makkelijke taak was. Geheel in de geest van die jaren werden de omgangsvormen losser waardoor directievoering, vriendschap en collegialiteit wel eens door elkaar liepen. Zijn grote muzikaliteit en goede smaak stonden borg voor een aantal hoogtepunten in de concertreeks van het GVE, zoals zijn altijd (kwa)jongensachtig gebleven sociale timbre, garant stonden voor menige érg gezellige avond.

In 1997 werd Jos Ardts opgevolgd door Marius Schouten, die het koor in kwalitatief opzicht voort zou stuwen. In 1998 won het Vocaal onder zijn leiding het Zuid-Nederlands Korenfestival.

Schouten gebruikte zijn grote ervaring als musicus en dirigent (van onder meer ook het Koninklijk 's Hertogenbosch Mannenkoor) en zijn eruditie en goede smaak om niet alleen het Vocaal maar ook het publiek kennis te laten maken met vernieuwend repertoire (Martinu, Flop Peters) en een verdieping van gekend repertoire. Vóórop bij hem stond recht te doen aan de muziek zoals die door de componist bedoeld was en daarin was hij wars van enig effectbejag.

Net 65 jaar geworden nam hij in juni afscheid van 'het Vocaal', en stond zijn opvolger op uit eigen gelederen: Ernst Lamers, die per augustus 2007 de nieuwe artistiek leider is van het GVE.

Bron: Genneps Vocaal Ensemble, 40 jaar de juiste toon.

Ledenportaal