Optreden netwerkbijeenkomst positieve gezondheid 7-10-2021

Enkele jaren geleden is een start gemaakt met het Netwerk Positieve Gezondheid Gemeente Gennep. De netwerkbijeenkomst in PicaMare op 7 oktober stond dit jaar in het teken van 'eenzaamheid'.

 GVERN 7 10 21  Raykoor

 De bijeenkomst startte met met een lezing van schrijver, journalist en dichter Joris van Casteren>>. Hij schreef verschillende boeken over eenzaamheid, die lovende recensies kregen en is bekend van de column in de Volkskrant over de eenzame uitvaart. Na de lezing volgden een aantal presentaties, onder andere over laaggeletterdheid en over het zorgen voor verbinding tussen inwoners in onze gemeente.
Het GVE verzorde een kort optreden  als klinkend voorbeeld van een activiteit die mensen van alle leeftijden en alle kleuren in harmonie bij elkaar brengt, ieder deel laat worden van een geheel. Raymond zal in zijn hoedanigheid als huisarts een link leggen tussen eenzaamheid als onderliggende oorzaak van klachten waarmee mensen op het spreekuur verschijnen en koorzang als 'welzijn op recept'.
Maar niet na eenzaamheid in een breder maatschappelijk kader geplaatst te hebben, geïnspireerd door een essay van hoogleraar Zorg en Presentie Andries Baart in de Volkskrant>> enkele dagen eerder:
citaat: 'Onze samenleving stoot mensen af omdat ze niet voldoende mee kunnen komen, ontbindt oude gemeenschappen, legt de lat almaar hoger, wakkert onophoudelijk concurrentie aan, versnelt het leven, verplaatst arbeid over de grens, voert te pas en te onpas marktwerking in en propageert liever idealen als vrijheid, zelfredzaamheid en autonomie dan solidariteit en institutioneel fatsoen.'
Of zoals een (maatschappijkritisch) koorlid, dat door verhuizing afscheid moest nemen van ons koor waar hij bijna 25 jaar lid van was, het in 2019 poëtisch verwoordde:

 

Jazeker, je kunt geluk hebben!
Ook en zelfs als je leeft in een wereld vol ongeluk,
waarin ze je elke dag proberen wijs te maken dat het eigenlijk alleen of voornamelijk gaat om macht, om
“je manifesteren“ en om méér
meer geld, maximale groei, zo veel mogelijk graaien.
In die wereld kun je, als je geluk hebt, een groep mannen treffen die elke donderdagavond bij elkaar komt,

Héél simpel, om samen te zijn in vriendschap,
Héél simpel, om samen te streven naar schoonheid en harmonie,
Héél simpel, om samen te zingen,
Niet méér, maar zeker ook niet minder.

 GVE actie

 GVE 7 10 21

Ledenportaal