Overlijden Carel Bos

Overlijden Carel Bos

Carel8 5 23   Na een kort ziekbed is Carel, mede-oprichter van ons koor in 1961,
ons langst zingende lid, op 8 mei 2023 overleden.

Klik hier>> voor het in memoriam dat onze voorzitter Tjeu Breuring
bij de afscheidsdienst voordroeg

 Ledenportaal